بارم بندی کتابهای درسی دوره متوسطه نظری در سال تحصیلی 93-92

بخشنامه مستند سازی شده شماره 19693/1/101 مورخ 2/9/92 در خصوص بارم بندی (پیشنهادی ) کتابهای درسی دوره متوسطه نظری جهت استفاده در سال تحصیلی 93-1392 از فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد.

  فایل ضمیمه

 

/ 0 نظر / 13 بازدید